Home Log in About

Portal och del av fasad till Baldersgatan 3 (1962)

Sweden
Portal och del av fasad till Baldersgatan 3
Author: Rahm, Siv

Вид в апреле 2019 г.: .


Kommendörsgatan 5 vid hörnet av Brahegatan 21Interiör från Svenska kyrkans missions syförening, Artillerigatan 52Artillerigatan 34. GårdspartiLinnégatan 6, 4 och 2 från BrahegatanBrahegatan 52ÖstermalmsfängelsetGrevgatan 6 i fonden från Kaptensgatan
Nybrogatan 27-29 söderutTyskbagaregatan 3ÖstermalmsfängelsetInteriör från Florakyrkan eller BetesdakyrkanRiddargatan 30 västerut mot ArtillerigatanArtillerigatan 34. GårdspartiNybergs Gränd söderut från Kommendörsgatan. T.v. kv. Grannarne, t.h. kv. Kronkvarnen

© POSTCROS.COM